Počúvate - rozumiete - hovoríte!

Stačí počúvať pár minút denne anglické alebo nemecké vety s prekladom a hravo zvládnete základnú komunikáciu. Každú vetu počujete najprv v cudzom jazyku, potom v slovenskom preklade a znovu v originálnom znení. Počúvaním viet zvládnete základy jazyka potrebné pre prácu či štúdium. Spolu so slovnou zásobou sa učíte aj gramatiku. Pre zapojenie vizuálnej pamäte použite obrázkové kartičky.